Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Konsultation

1. Planera VAD och beskriva det övergripande syftet

2. Kartlägga och dokumentera huvudprocesskartan och fastställa de kritiska framgångsfaktorerna

3. Identifiera, beskriva och kartlägga

 •     a) Verksamhets- och stödprocesserna

 •     b) GAP-analyser

4. Definiera, målsätta och kontinuerligt utveckla

 • a) Syfte och mål för respektive process

 • b) Kontinuerligt förbättringsarbete

5. Etablera det processbaserade ledningssystemet

6. Överlämning och uppföljning av infört och etablerat ledningssystem

För mer information besök http://www.saturnus-k.se eller skicka ett mail till kontakt@kennedykonsult.se

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov