Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval logo
Utbildning

Utbildning

Kvalificera ditt team för att ge oavbrutna inlärningsupplevelser,

så de klarar alla utmaningar utan problem.

Akademiska institutioner överensstämmer med en levande, varierande och utvecklande gemenskap. IT-verksamheten har utökat ansvar i denna varierade och brådskande miljö. Från administrationen av flera inlärningssidor, boende, tillhandahållandet av säker, smidig tillgång till webb, e-post, utskrift och andra tjänster. Till förbättring av undervisning, lärande, aktivering av forskning och entreprenörsverksamhet. Med kostnader och färre antal arbetstillfällen och de ökande kraven på konvergens står ditt team inför en verklig utmaning.

Marval kan hjälpa dig att leverera högkvalitativa, oavbrutna tjänster till studenter, forskare, besökare, akademisk och administrativ personal, genom att:
· Precipitering och förenkling av processer för både ditt team och dina kunder
· Integrera och stödja olika operationer och funktioner: från anläggningsförvaltning till finansiering och personal
· Reducera datasäkerhet och överträdelser av affärs kontinuitet
· Underlätta undervisning, lärande och forskning med hjälp av kreativa verktyg och teknik
· Förbättra din integrationspolitik, med ett homogent och oföränderligt förhållningssätt till olika kulturella och sociala stilar
· Gör det möjligt för din organisation att växa

Förbättra tillgänglighet och inkludering:
Med användarvänlig självbetjäningsportal är det lätt att hitta information, förbättra första samtalen, satta priser, kunskapshantering, automatisering av e-postmeddelanden och frekvent kommunikation till kunder.
Nå operativ excellens:
Med minskad administration, ökad responsivitet, minskade driftsutgifter, grundlig riskbedömning och påskyndad förändringshantering.
Stöd till lärande och forskning:
Med rekommendationer om förslag till tjänsteförbättringar och uppgraderingar av infrastruktur, inspelade processer, automatisering och förbättrad tillgänglighet av system och tjänster.
Odla kulturell förändring:
Med effektiv kostnad och kapitalförvaltning, standardiserade processer, analys och prestationsmätning.

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov