Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval logo
Ekonomichef

Ekonomichef

Finansiell förvaltning, information och processer för att stödja IT-omfattningen är utmanande och fortsätter att öka, oavsett om det är relaterat till moln eller vid användning av premisser.

MSM och stödjande processer hjälper dig att få exakt och kostnadseffektivt förvaltning av IT-tjänster, tillgångar och resurser. Du kan använda den för att planera, kontrollera och återhämta kostnader som är förbundna med att tillhandahålla IT-tjänsterna, förhandlas fram och godkänts i ett servicenivåavtal (SLA).

För att hantera ett så varierat räckvidd kan MSM och dess automatisering och användarinställbara funktioner göra det möjligt för dig att:

 • Identifiera kostnader som är förknippade med din IT-fastighet under deras livslängd
 • Öka förtroendet för att ställa in och hantera budgetar
 • Se till att du tillhandahåller exakt kostnads- och återbetalningsinformation för att stödja IT-investeringsbeslut
 • Leverera exakt kostnadsinformation för att bestämma ägandekostnaden för pågående service
 • Tillhandahåll aktivitet som kostar mot användarkonfigurerbara aktiva (t ex personalkostnader, resekostnader, projektkostnader, personalens tidskostnader, tillgångskostnader)
 • Identifiera vilka tillgångar du har, var de är, hur de används och hur de utför för att möjliggöra bättre beslut vid vilken tidpunkt som helst av en tillgångs livscykel
 • Eliminera onödiga och överflödiga licenser
 • Använd effektivare IT-resurser i hela organisationen
 • Öka personalets professionalism inom IT-organisationen
 • Skapa interaktiva grafiska instrumentpaneler i realtid och rapporter om aktiviteter som utförs, relaterade tillgångar och prestanda med en rad attribut (t ex kund, leverantör, service, tillgångstyp)

Spara tid och pengar, öka effektiviteten och kommunikationen och förbättra användar- och kundupplevelsen

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov