Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval logo
Utveckla mitt arbetslags SLM-utveckling

Med det ökande antalet kontrakt, leverantörer och partners, servicenivåavtal (SLA), operativa nivåavtal (OLA) och underliggande kontrakt (UC) är viktiga komponenter för att ställa in och hantera kundernas förväntningar.

Våra kunder behöver veta att:

 • Deras förväntningar hanteras och kommuniceras
 • De hålls informerade
 • Vi vet att vi bryr oss och vi är villiga att gå den extra milen när det är som viktigast (det vill säga under kritiska affärsperioder)

När det gäller våra leverantörer behöver vi veta:

 • Om våra tjänsteleverantörer kan möta framtida företags krav och utmaningar
 • Om vår tjänsteleverantör ger valuta för pengarna
 • Att vi utnyttjar våra resurser och investeringar så gott som möjligt
 • Att de levererar en kvalitets- och ansvarsfull service, baserad på överenskomna mål och resultat
 • Om vi ??är övertygade om deras revisionsförmåga och överensstämmelse med företagets IT-styrning

Med ett så varierat utbud av krav erbjuder Marval MSM Hantering av Tjänstenivå (SLM) dig en metod för att hantera kunder, interna supportteam och förväntningar från tredje part när du tar emot eller levererar en tjänst. Med branschledande funktioner kommer Marval MSM att ge dig den information och analys som du behöver för att hjälpa dig att eliminera överträdelser av eventuella serviceavtal på plats.

Andra Marval MSM-funktioner inkluderar:

 • Klassledande Hantering av tjänstehantering
 • Innovativ SLA-övervakningsövervakning och varningar
 • En tydlig bild av leverantörens prestanda och måluppfyllelse
 • Snabb identifiering av områden för SLM förbättring

Marval MSM SLM Ledning säkerställer att ingen förfrågan går förlorad, bortglömd eller ignorerad..

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov