Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval logo
Se hur mina tjänster utförs

Marval MSM hjälper dig att förbättra prestanda genom att öka effektiviteten i företagets viktigaste IT-tjänster och -infrastruktur samt stödåtgärder.

MSM kan hjälpa dig om något av dessa föremål återspeglar din situation:

 • Du vill minska komplexiteten genom att standardisera och förenkla affärsmodellen för tjänsteleverans i organisationen genom att använda branschstandarder och god praxis
 • Du vill skapa en integrerad och ansvarlig förvaltningsram
 • Du måste förstå företagets påverkan av kritiska tjänster, deras underliggande beroenden, relationer och värde
 • Du behöver stödja och driva en kultur med ständig tjänsteförbättring, övergången till ditt tjänsteteam för att vara tjänsteecentrerad och KPI-anpassad
 • Du vill förbättra hanteringsinformationen för att anpassa interna rapportering till det sätt som organisationen, intressenterna och kunderna ser på verksamheten

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov