Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval logo
Förbättra leverans av tjänster

Marval MSM-mjukvarulösningen och dess innovativa tillvägagångssätt hjälper dig på din resa för att ge bättre service och uppnå ditt operativa excellensmål.

Det är ingen enkel uppgift att tillhandahålla och förvalta effektiv tjänsteleverans i en kundcentrerad miljö. Från inställningen av servicestandarder som återspeglar kundorienterade åtgärder för att ta itu med problem som mångfald och kundcentrering, attityd och beteende, samt genomförandet av ett kontinuerligt tjänsteförbättringsprogram för att säkerställa att kundinsikt blir en drivkraft för kontinuerlig förbättring av tjänsteutbudet ... du står inför en utmaning.

Marval MSM-mjukvarulösningen och dess innovativa tillvägagångssätt hjälper dig på din resa för att ge bättre service och uppnå ditt operativa excellensmål.

Tjänsteleverans är en del av verksamheten som definierar samspelet mellan leverantörer och kunder där leverantören erbjuder en tjänst, vare sig det är information, en uppgift eller användardefinierad verksamhet. God tjänsteleverans ger kunderna en värdeökning.

IT har sin egen uppsättning standardleveranspraxis som följs av de flesta företag. I dessa praxis är tjänstenivåhantering lika viktig som leverans av tjänstenivån. Tjänstehantering ger en ram där tjänster definieras och tjänstenivåer ska överenskommas.

En av de mest framgångsrika metoderna är att använda ITIL. Under hela leveransprocessen arbetar tjänsteleverantörerna med att definiera innehållet i tjänster, vilket tydligt anger kundernas och tjänsteleverantörernas roller och ansvarsområden, samt förväntningar och mål för kvalitet och tillgänglighet.

Marval MSM stödjer överenskommelse av tjänstenivå (SLA), överenskommelse om driftnivå (OLA) och understödjande kontrakt (UC). Hantering av tjänstenivå fastställer tydliga mål för alla tre roller.

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov